Alexander Green

Dr Alexander Green urodził się w Berlinie i kształcił w Trinity School. Ukończył studia na Uniwersytecie w Monachium w roku 1985. Krótko po ukończeniu studiów był jednym z 3 nowych absolwentów który został przyjęty do nowo otworzonego szpitala  Dental Hospital.

Podczas 3 lat w szpitalu, dr Alexander Green zdobył bezcenne doświadczenie w leczeniu tysięcy pacjentów. Jego obowiązki obejmowały stomatologię ogólną, opiekę służb ratunkowych oraz urazy w chirurgii stomatologicznej i ortodoncji.

W 1984 roku przyjął stanowisko w San Diego Dental Hospital w Zakładzie Ortodoncji. Na początku 1995 roku objął stanowisko dyrektora.

Udostępnij: